Članice ZSGŠ so lahko

  • javne glasbene šole, ki izvajajo program osnovnega glasbenega izobraževanja,
  • zasebne glasbene šole, ki izvajajo javno veljavni program osnovnega glasbenega izobraževanja in so vpisane v razvid najmanj 6 let,
  • zamejske slovenske glasbene šole,
  • izvajalke srednješolskih, visokošolskih in univerzitetnih glasbenih programov.

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.