KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA

Ravnatelj
Polona Češarek
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Ižanska 12
1000 LJUBLJANA :
OE Srednja glasbena in baletna šola Telefon referat: 0590/ 74 300
E-naslov šola: info@kgbl.si
Direktorica KGBL: Polona Češarek E-naslov direktorica: polona.cesarek@kgbl.si
Spletna stran: www.kgbl.si
OE Glasbena šola

Vegova 7, 1000 Ljubljana

Ravnateljica: Betka Bizjak Kotnik

Telefon referat:

E-naslov šola:

E-naslov ravnateljica:

0590/ 74 380

glasbena.sola@kgbl.si

betka.bizjak.kotnik@kgbl.si

OE Višja baletna šola

Ižanska cesta 12, 1000 Ljubljana

Telefon referat:

E–naslov šola:

059/ 74 309

info.vbs@kgbl.si

Ravnateljica: Tina Hribar

 

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.