Dejavnosti

Zveza se zavzema:

  • za povezovanje in kakovostno rast ter razvoj slovenskega glasbenega šolstva,
  • za razvijanje glasbene kulture v slovenskem prostoru,
  • za pospeševanje strokovnega napredka šol na pedagoških, materialnih in drugih področjih,
  • za izmenjavo izkušenj na področju pedagoškega vodenja in izobraževanja,
  • za dajanje pobud in predlogov za izpopolnjevanje šolskega sistema in spreminjanja zakonskih ter drugih predpisov, ki urejajo življenje in delo glasbenih šol.

Zveza organizira vsakoletna regijska tekmovanja in sodeluje v pripravi in izvedbi državnih tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev.

Zveza sodeluje pri organiziranju revij šolskih harmonikarskih, godalnih in simfoničnih orkestrov ter drugih dejavnosti, s katerimi se v javnosti izkazujejo najboljši rezultati pedagoškega dela slovenskega glasbenega šolstva.

Zveza sodelujez drugimi združenji, z glasbenimi društvi in glasbenimi institucijam.

 

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.