Breda Oblak

Prejemnica nagrade Frana Gerbiča za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja.

Dr. Breda Oblak je profesorica glasbene metodike in didaktike ter zaslužna profesorica Akademije za glasbo v Ljubljani. Njene korenine so na Gorenjskem, kjer se je začela učiti klavir. Šolanje je nato nadaljevala na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani in se vzporedno s tem vpisala na Akademijo za glasbo v Ljubljani, kjer je leta 1987 pridobila naziv doktorica znanosti.

Učiteljskemu poklicu se je prepustila z vsem svojim žarom in navdušenjem. Odločilnega pomena za njeno nadaljnjo poklicno pot je bil strokovni izpit, po katerem je začela poučevati kot zunanja sodelavka na GŠ Center v Ljubljani. Leto pozneje je bila izbrana za redno učiteljico eksperimentalnih razredov na Oddelku za povezovanje glasbenih in osnovnih šol na Zavodu za glasbeno in baletno izobraževanje v Ljubljani. Njene učne ure so bile odprtega tipa, tako da so jih lahko obiskovali tudi učitelji. Rezultat tega dela je bil prvi priročnik za učitelje, ki ga je pripravila skupaj s prof. Janezom Boletom. Za ta projekt je leta 1971 prejela nagrado in priznanje takratne Izobraževalne skupnosti. Istega leta je bila na podlagi bogatih izkušenj izvoljena v naziv predavateljice višje šole. Bila je nosilka metodike glasbene vzgoje in sprva tudi solfeggia na takratni Pedagoški akademiji v Ljubljani. Vključila se je v projekt pedagoških centrov za dokvalifikacijo učiteljev razrednega pouka in na tej osnovi svoj predmet predavala kar v enajstih izobraževalnih centrih po Sloveniji. Glasbeno pedagoško pot je nato nadaljevala v Ljubljani, kjer je bila več kot 40 let visokošolska učiteljica na Univerzi v Ljubljani. Od leta 1989 do leta 1993 je bila tudi prodekanka akademije in dolga leta tudi predstojnica Oddelka za glasbeno pedagogiko.

V svojem akademskem delovanju je vzgojila številne generacije mladih učiteljev, ki danes zelo uspešno delujejo po osnovnih in glasbenih šolah ter gimnazijah po Sloveniji. Prav tako na vseh treh slovenskih univerzah predavajo njeni magistri in doktorji znanosti. Sooblikovala je prenovo študijskih programov ter bila pobudnica in začetnica podiplomskega študija na področju glasbene pedagogike.

Izjemna je tudi njena bibliografija, ki med drugim obsega kar 28 delovnih zvezkov in učbenikov za glasbeno vzgojo v osnovni šoli, 18 priročnikov za učitelje in 24 zvočnih gradiv. Je prva slovenska avtorica, ki je oblikovala didaktične zbirke z zvočnimi gradivi za vse razrede osnovne šole. Je tudi avtorica in soavtorica učnih načrtov na vseh nivojih izobraževanja – od osnovne šole do univerze. Zaradi njenega izjemnega delovanja je glasbena umetnost ostala kot predmet v vseh razredih osnovne šole in srednjih šolah.

Za svoje izjemno delo je dr. Breda Oblak prejela številne nagrade, med njimi: leta 1994 nagrado Republike Slovenije na področju šolstva, leta 2003 Sokratovo odličje za zavzeto in odlično pedagoško delo v visokem šolstvu, v študijskem letu 2008/09 ji je bil podeljen naziv zaslužne profesorice Univerze v Ljubljani, leta 2015 pa je postala častna občanka Občine Jesenice.

Dr. Breda Oblak je s svojim delom in prizadevanji pustila izjemen pečat v razvoju glasbenega izobraževanja mladih. Svoje življenjsko poslanstvo, ki ga je udejanila v glasbi je opravila z odličnostjo in nam z njo podarila tudi neprecenljivo bogastvo glasbeno pedagoške literature.

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.