Doroteja Cestnik Spasić

Prejemnica nagrade Frana Gerbiča za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja. 

DOROTEJA CESTNIK SPASIĆ je zgodnje otroštvo preživela v Trbovljah, potem pa se je s starši preselila v Sarajevo. Sprva se je učila klavir, nato pa je na srednji glasbeni šoli nadaljevala s solopetjem. Študij je nadaljevala na Akademiji za glasbo v Ljubljani in leta 1960 diplomirala v razredu profesorja Julija Betetta.

Takoj po diplomi se je uveljavila kot solistka operne hiše v Sarajevu, kjer je leta 1965 začela tudi s pedagoškim delom. Od leta 1980 dalje je poučevala v Beogradu in leta 1985 prejela nagrado Zveze društev glasbenih pedagogov Srbije za izredne pedagoške rezultate.

Leta 1992 se je preselila v Ljubljano in na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani začela poučevati solopetje.

Z bogatimi umetniškimi in pedagoškimi izkušnjami je v letih poučevanja v Srbiji in Sloveniji vzgojila vrsto odličnih pevcev, ki so na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih dosegali najvišja mesta – 28 prvih, 13 drugih, 5 tretjih nagrad.

Njeni učenci so uspešno nadaljevali študij na akademijah po Evropi in Ameriki in nekateri so postali vodilni solisti v večjih opernih hišah. Veliko med njimi jih je danes uspešnih pevskih pedagogov.

Bila je tudi med ustanovitelji Društva slovenskih pevskih pedagogov, v okviru katerega se je vključevala v vse njegove aktivnosti. S soglasno odločitvijo članov društva je od leta 2009 njegova častna članica.

Profesorica Doroteja Cestnik Spasić je bila v svojem dolgoletnem delu tudi izjemna mentorica mlajšim profesorjem, ki danes nadaljujejo njeno pedagoško poslanstvo. In mnogi izmed njih se še dandanes obračajo nanjo po nasvete in mnenja.

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.