Jasmina Pogačnik

Prejemnica nagrade Frana Gerbiča za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja.

JASMINA POGAČNIK je v 45 letih delovanja na Glasbeni šoli Kranj s svojim predanim delom učiteljice klavirja in korepetitorke pustila neizbrisen pečat. Od vsega začetka svojega dela ima prav posebno mesto, saj je s svojimi idejami in predanim delom bistveno vplivala na razvoj klavirskega oddelka GŠ Kranj.

S tematskimi nastopi svojih učencev je širila glasbeno znanje ne le med učenci, ampak tudi med poslušalci in tako spodbujala medgeneracijsko sodelovanje. Bila je pobudnica in organizatorka številnih odmevnih dogodkov in projektov na GŠ Kranj.

Iz šole Jasmine Pogačnik izhajajo številni glasbeniki, ki so uspešno nadaljevali šolanje na srednji stopnji. Pogosto je bila tudi mentorica učiteljem klavirja za pripravo na strokovni izpit.

V vseh letih poučevanja se je Jasmina Pogačnik s svojimi učenci redno udeleževala različnih domačih in tujih tekmovanj. Prav tako je izjemno tudi njeno korepetitorsko delo, saj je samo v letih od 2011 do 2017 izvedla kar 107 tekmovalnih nastopov na regijskih, državnih in na mednarodnih tekmovanjih.

Leta 1980 je glasbeno opremila in dramatizirala pravljico Svetlane Makarovič Prašičkov koncert, ki jo je s svojimi učenci kar 22-krat uprizorila po osnovnih šolah po vsej Sloveniji.

Svoje izjemno delo je zaradi bogatega znanja, izkušenj in domiselnosti leta 2016 kronala z izdajo zbirke »Slovenske narodne v kvintnem krogu«, v kateri skozi slovenske ljudske pesmi razlaga glasbeno teorijo in klavirsko izvajalsko prakso.

Osebnost in delo Jasmine Pogačnik odlikujejo visoka strokovnost, predanost glasbi in pedagoškemu poklicu ter nenehno iskanje novih možnosti za popularizacijo glasbenega šolstva v Sloveniji.

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.