Marija Gregorc

Prejemnica nagrade Frana Gerbiča za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja.

MARIJA GREGORC je svojo poklicno pot začela na Glasbeni šoli Litija in jo nadaljevala na Glasbeni šoli Ljubljana Moste – Polje, na kateri je bila od leta 1992 do 2008 tudi  ravnateljica. Od leta 2008 dalje je zaposlena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v sektorju za osnovno šolstvo, kjer opravlja naloge svetovalke za glasbene šole.

V 16-tih letih ravnateljevanja je predano in odgovorno skrbela za vsestranski razvoj šole. Med drugim je uvedla širitev nabora predmetov, ki so jih na šoli poučevali.   Skupaj z učitelji šole je vsa leta sodelovala tudi pri izvedbi državnih tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov.

Ob vsem tam pa je Marija Gregorc bila članica različnih delovnih skupin, ki delujejo v okviru ministrstva in izven njega, in sicer:

  • Od 2002 do 2006 je bila članica komisije za učbenike pri Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.
  • Leta 2006 je bila imenovana za članico delovne skupine za pripravo in uskladitev pravilnikov za glasbene šole.
  • V letih od 2007 do 2015 je bila članica Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.
  • Trikrat je bila imenovana tudi v izpitno komisijo za strokovne izpite, za področje vzgoje in izobraževanja za učitelje in druge strokovne delavce v glasbenih šolah.

Tudi zaradi  njenega velikega prizadevanja so bili posodobljeni pravilniki o standardih in normativih za glasbene šole in omogočeno dvakratno povečanje sistemizacije v času, ko je le-to bilo zamrznjeno. Prav tako je zaslužna za uvedbo programov Predšolske glasbene vzgoje in Glasbene pripravnice.

Marija Gregorc je ena najbolj zaslužnih za spremembo programa in predmetnika za glasbene šole – uvedbo 6 + 2 leti šolanja pri večini instrumentov.

Vsa leta ravnateljevanja in dela na MIZŠ je aktivno vključena v ZSGŠ.

Marija Gregorc je neumorna promotorka in zaščitnica glasbenega šolstva in njegove umestitve v slovenski šolski sistem. Zaradi tega je s svojim delom, predanostjo in strokovnostjo na področju slovenskega glasbenega šolstva pustila neizbrisen pečat.

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.