Tomaž Habe

Prejemnik nagrade Frana Gerbiča za življenjsko delo in za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja.

Skladatelj, dirigent in glasbeni pedagog Tomaž Habe je poučeval deset let v Glasbeni šoli Domžale, nato je bil skoraj trideset let pedagog in predstojnik oddelka strokovno-teoretičnih predmetov na srednji stopnji Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani (KGBL). Poleg solfeggia je poučeval še harmonijo in kontrapunkt ter bil dirigent mešanega pevskega zbora in simfoničnega orkestra KGBL. Nekaj let je predaval solfeggio, harmonijo in improvizacijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot vodilni slovenski strokovnjak za področje solfeggia je napisal štiri učbenike s priročniki za učitelje nauka o glasbi za osnovno stopnjo in štiri učbenike za solfeggio za srednjo stopnjo. Sodeloval je pri prenovah učnih načrtov na osnovni ter srednji stopnji. Bil je dejaven pri ustanavljanju in oblikovanju oddelka za jazz in zabavno glasbo na KGBL. Več kot dvajset let je vodil MPZ SGBŠ Ljubljana. Skupaj z zborom in orkestrom je pripravil nekaj odmevnejših izvedb, posebno skrb je posvečal izvedbam slovenske glasbe. Predaval je na več kot sto seminarjih. Napisal je vrsto skladb za komorne sestave, simfonična dela, vokalno glasbo, scensko glasbo, skladbe za solistične inštrumente, skladbe za orkestre. Bil je predsednik Društva slovenskih skladateljev, še vedno je član upravnega odbora, vodja zborovske sekcije, član edicijske komisije in urednik zbirke zgoščenk. Prejel je  nagrado RS za področje šolstva in Škerjančevo nagrado.

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.