Zdenka Kristl Marinič

Prejemnica nagrade Frana Gerbiča za življenjsko delo in za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja.

Kot violončelistka je bila zaposlena v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija, igrala je v raznih komornih sestavih in kot solistka. Z delom na področju šolstva se ukvarja od leta 1986. Njeno pedagoško delo obsega poučevanje mladih violončelistov na osnovni in srednji stopnji. Poučevala je na glasbenih šolah Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Nova Gorica, Trebnje, Slovenske Konjice ter na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani. S svojimi učenci je vseskozi dosegala vidne rezultate na regijskih, državnih ter mednarodnih tekmovanjih. Organizirala in izpeljala je sedemnajst poletnih šol za violončeliste. Sodelovala je pri pripravi učnih načrtov za predmet violončelo. Organizirala je srečanji violončelistov slovenskih glasbenih šol. Je avtorica dveh notnih zbirk za učence violončela z naslovom »Igramo se«, za najmlajše je pripravila glasbeno didaktično pravljico »Igramo se z medvedki«. Bila je tudi članica v strokovnih komisijah ne regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih.  Deluje kot producentka v glasbenem programu RTV. Od leta 2006 je zunanja ocenjevalka za glasbo na Državnem izpitnem centru. Številni njeni učenci so danes priznani violončelisti. Prejela je Škrjančevo nagrado.

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.