Dobitniki priznanj in nagrad Frana Gerbiča

Dobitniki priznanj in nagrad Frana Gerbiča v letu 2023

Za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja sta nagrado Frana Gerbiča prejela Bojan Glavina (Glasbena šola Koper) in Alojz Lipovnik (predlagatelj Glasbena šola Ravne na Koroškem).

Priznanja Frana Gerbiča za izjemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja so prejeli Matea Brečko (Glasbena šola Slovenska Bistrica), Nataša Črnugelj (Glasbena šola Postojna), Elizabeta Demšar Zupan (Glasbena šola Jesenice), Lidija Maletić (Konservatorij za glasbo in balet Maribor), Monika Krajnc Štih (Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje) in  Borut Vatovec (Glasbena šola Koper).

Dobitniki priznanj in nagrad Frana Gerbiča v letu 2022

Za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja sta nagrado Frana Gerbiča prejela Olga Ulokina (Glasbena šola Fran Korun Koželjski Veljenje) in Andrej Lorber (Konservatorij za glasbo in balet Maribor).

Priznanja Frana Gerbiča za izjemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja so prejeli Tomaž Cilenšek (Glasbena šola Radovljica), Petra Slak (Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto), Igor Matković (Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana), Suzana Furlan Mitev (Glasbena šola Postojna),  Đorđe Berak (Glasbena šola Vič – Rudnik).

Dobitniki priznanj in nagrad Frana Gerbiča v letu 2021

Nagrado Frana Gerbiča za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja sta prejela Tomaž Plahutnik (Glasbena šola Kamnik) in Nikolaj Žličar (Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje).         

Prejemniki priznanj Frana Gerbiča za izjemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja so Irena Jošt (Konservatorij za glasbo in balet Maribor), Nataša Burger (Glasbena šola Zagorje ob Savi), Valter Kukovič (Glasbena šola Slovenska Bistrica).

Dobitniki priznanj in nagrad Frana Gerbiča v letu 2020

Prejemnika nagrade Frana Gerbiča za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja sta Vildana Repše in Vlado Repše (Glasbeni atelje Tartini).

Priznanja Frana Gerbiča za izjemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja so prejeli Nuška Gregorič (Glasbena šola Koper), Nataša Puconja (Glasbena šola Vrhnika), Monika Vehovec (Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje), Sašo Lamut (Konservatorij za glasbo in balet Maribor), Davor Mikulić (Glasbena šola Celje) in Alojz Stradar (Glasbena šola Trbovlje).

Dobitniki priznanj in nagrad Frana Gerbiča v letu 2019

Nagrado Frana Gerbiča za življenjsko delo je prejela Marija Gregorc, svetovalka za glasbeno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter upokojena profesorica petja Doroteja Cestnik Spasić.
Gerbičevo priznanje je prejela Romana Rek iz Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, Danica Koren iz GŠ Fran Korun Koželjski Velenje, Maja Cilenšek iz Glasbene šole Koper, Drago Peterlin iz Glasbene šole Zagorje ob Savi.

Pojavljanje v medijih:

Dobitniki priznanj in nagrad Frana Gerbiča v letu 2018

Prejemnika nagrade Frana Gerbiča za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja sta Jasmina Pogačnik, predana učiteljica klavirja in korepetitorica na GŠ Kranj in Matjaž Drevenšek, odličen saksofonist, redni profesor in prodekan za umetniško dejavnost na Akademiji za glasbo.

Prejemniki priznanj za izjemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja so Petra Arlati Kovačič, violinistka in pedagoginja na Glasbeni šoli Celje, Planinka Atić, pianistka in pedagoginja na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, Tamara Ražem Locatelli, pianistka in pedagoginja na Glasbeni šoli Sežana in Andrej Šmon, klarinetist in saksofonist na Glasbeni šoli Slovenska Bistrica.

Pojavljanje v medijih:

Dobitniki priznanj in nagrad Frana Gerbiča v letu 2017

Nagrado za življenjsko delo v letu 2017 sta prejela pianist in pedagog s Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana Sijavuš Gadžijev in dolgoletni ravnatelj glasbene šole Ormož Slavko Petek

Prejemniki priznanj Frana Gerbiča so pianistka in korepetitorica s Konservatorija za glasbo in balet Maribor Maja Mancini Senica, violončelistka mlajše generacije s Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana Karmen Pečar Koritnik, dirigent in pedagog z glasbene šole Logatec Marjan Grdadolnik ter Zoran Lupinc kot promotor diatonične harmonike z glasbene šole Ilirska Bistrica.

Pojavljanje v medijih:

Dobitniki priznanj in nagrad Frana Gerbiča v letu 2016

V letu 2016 sta nagrado za življensko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem podrožju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja profesorica glasbene metodike in didaktike dr. Breda Oblak in violinist Jurij Križnič.

Priznanja Frana Gerbiča za izjemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja so šla v roke profesorici violine Alenki Firšt z Glasbene šole Celje, profesorju strokovno-teoretičnih predmetov Robertu Kampletu s Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru, profesorju violine in citer Petru Napretu, ki v glasbenih šolah Fran Korun Koželjski v Velenju in v glasbeni šoli Moste – Polje v Ljubljani ter profesorici flavte Alenki Zupan z Glasbene šole Koper.

Pojavljanje v medijih:

Foto: Valter Leban

Dobitniki priznanj in nagrad Frana Gerbiča pred letom 2015

2014

 • Anton SAVNIK – nagrada
 • Dragutin KRIŽANIĆ – nagrada
 • Andreja POČIVAVŠEK – priznanje
 • Manja G. VOVK – priznanje
 • Helena V. KRIEGER – priznanje

2013

 • Egidij GAŠPERŠIČ – nagrada
 • Branko ČEPIN – nagrada
 • Ksenija T. BRLEK – priznanje
 • Ema ZAPUŠEK – priznanje
 • Selma C. HAJDIN – priznanje
 • Dalibor BERNATOVIĆ – priznanje
 • Miran MAJCEN – priznanje

2012

 • Slavica MLAKAR – nagrada
 • Anton GORJANC – nagrada
 • Brina ZUPANČIČ – priznanje
 • Dušan REMŠAK – priznanje
 • Brigita T. MILHARČIČ,
 • Karmen Š. COSTANTINI,
 • Mojca Š. PAVČIČ – priznanje

2011

 • Drago GRADIŠEK – nagrada
 • Olga KLEMŠE – nagrada
 • Bernarda KOGOVŠEK – priznanje
 • Jožica GREBENŠEK – priznanje
 • Silvan KERŠEVAN – priznanje

2010

 • Majda JECELJ – nagrada
 • Mag. Marjan ŽULA – nagrada
 • Jolanda KORAT – priznanje
 • Gertruda ZIGMUND – priznanje
 • Mila ŽIVULOVIČ – priznanje

2009

 • Valentin BOGATAJ – nagrada
 • Tomaž BUH – nagrada
 • Zegirija BALLATA – priznanje
 • Tatjana DVORŠAK – priznanje
 • Nadja ŽERJAL – priznanje

2008

 • Mag. Ivan MARIN – nagrada
 • Slavko MAGDIĆ – nagrada
 • Violeta OZVATIČ – priznanje
 • Marinka K. JURIČ – priznanje
 • Elizabeta KRIŽANIĆ – priznanje

2007

 • Albert KOLBL – nagrada
 • Zdravko HRIBAR – nagrada
 • Zdravka KLANČNIK – priznanje

2006

 • Borut LOGAR – nagrada
 • Matija TERCELJ – priznanje

2005

 • Mag. Vid MARCEN – nagrada
 • Mirko in Renata REBOLJ – nagrada
 • Karel LESKOVEC – priznanje
 • Dragica MAROVIČ – priznanje
 • Valter PETRIČ – priznanje

2004

 • Mag. Frančišek OKORN – nagrada
 • Magda D. KRYŽANOWSKI –
 • nagrada
 • Miran HASL – nagrada
 • Ida VIRT – nagrada

1990

 • Ivan PAL – nagrada
 • Pavle KALAN – nagrada
 • Dragica AŽMAN – priznanje
 • Jadviga Š. POŽENEL – priznanje
 • Zvonka PAL – priznanje

1989

 • Zorka BRADAČ – nagrada
 • Boris ČAMPA – nagrada
 • Mira CVETKO – priznanje
 • Albert KOLBL – priznanje
 • Umberto RADOJKOVIĆ – priznanje

1988

 • Dr. Gojmir DEMŠAR – nagrada
 • Silva HRAŠOVEC – nagrada
 • Majda GOLOB – priznanje
 • Dr. Roman KLASINC – priznanje
 • Ljudmil RUS – priznanje