Jubilejna publikacija ob 50-letnici tekmovanja TEMSIG

Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije –
TEMSIG 50 LET (1972–2022)

Urednica: Helena Filipčič Gardina
Uredniški odbor: Helena Filipčič Gardina, Ivan Florjanc, Dominika Naveršnik
Jezikovni pregled: Mateja Pelikan
Oblikovanje in digitalizacija: Helikopterdesign d.o.o.
Izdala: Zveza slovenskih glasbenih šol, skupnost zavodov
Zanjo: Radmila Bikić Magdić, predsednica
Elektronska izdaja
Slovenska Bistrica, januar 2023

Kazalo vsebine:

O IZDAJI ZA JUBILEJ
Radmila Bikić Magdić: OB 50-LETNICI TEKMOVANJA TEMSIG
Iztok Babnik: POGLED NA GLASBENO TEKMOVANJE TEMSIG IN PLESNO TEKMOVANJE BALTEK
Branka Rotar Pance: MOTIVACIJSKI VIDIKI GLASBENIH TEKMOVANJ
Katarina Habe: POMEN PSIHOLOŠKE PRIPRAVE NA GLASBENO TEKMOVANJE
Natalija Šimunović: ZMAGOVALNA FORMULA USPEHA NA GLASBENEM TEKMOVANJU
Lovro Sodja: ZGODOVINA TEKMOVANJ MLADIH SLOVENSKIH GLASBENIKOV
Lovro Sodja: ZAMEJSKA  GLASBENA AKTIVNOST IN SODELOVANJE V  EVROPSKI ZVEZI GLASBENIH TEKMOVANJ ZA MLADINO (EUROPEAN UNION OF MUSIC COMPETITIONS FOR YOUTH – EMCY)
Viktor Zadnik: SPOMINI NA DELOVANJE V ZVEZI SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL MED LETOMA 1995 IN 2010
Anton Savnik: TEKMOVANJE MLADIH SLOVENSKIH GLASBENIKOV PRAZNUJE 50 LET
Simon Mlakar: TEKMOVANJE TEMSIG – ZIBELKA TALENTOV
Suzana Furlan Mitev: TEMSIG – TEKMOVANJE, KI MED PEDAGOGI POMENI »NEKAJ VEČ«
Petra Slak: NEKAJ MISLI IN OBČUTKOV OB TEKMOVANJU TEMSIG