Pravila Zveze

Na podlagi 52. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91 in nadaljnji) je Zveza slovenskih glasbenih šol, s sedežem na naslovu Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, ki jo zastopa predsednica Radmila Bikić Magdić, na zboru članic dne 07. 10. 2021 sprejela naslednja
PRAVILA ZVEZE SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.