Vizija

Zvezo slovenskih glasbenih šol sestavljajo slovenske glasbene šole javnega značaja (54) in zasebne glasbene šole (10), ki imajo koncesijo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. ZSGŠ torej predstavlja zvezo 64 glasbenih šol, ki izobražujejo učence in dijake po programu glasba in balet na osnovni in srednji stopnji.
Zveza se zavzema za izboljševanje učnih in delovnih pogojev glasbenih šol, za uveljavljanje glasbenega izobraževanja v državi in za medsebojno povezovanje šol. V zvezi se izmenjavajo izkušnje ter načrtujejo različni projekti.

Zvezo slovenskih glasbenih šol vodi izvršni odbor, ki ga sestavlja 14 članov iz vseh regij v Sloveniji. Izvršni odbor sprejema in vodi delovni program Zveze.

ZSGŠ je od leta 1991 članica Zveze evropskih glasbenih šol – EMU – http://www.musicschoolunion.eu

Zveza sodeluje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport – http://www.mizks.gov.si , Zavodom za šolstvo RS – http://www.zrss.si , Akademijo za glasbo v Ljubljani – http://www.ag.uni-lj.si in drugimi visokošolskimi ustanovami. Pooblaščeni člani Zveze sodelujejo v Republiškem svetu za glasbeno izobraževanje, Republiškem svetu za sistemske spremembe v šolstvu, v državni komisiji za tekmovanje TEMSIG – https://www.zsgs.si/temsig/ in v Združenju ravnateljev osnovnih šol Slovenije – http://www.ravnatelj.si .

ZSGŠ sodeluje tudi s slovenskimi glasbenimi šolami v zamejstvu.

 

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.