Zgodovina zveze

Zveza slovenskih glasbenih šol skupnost zavodov (v nadaljevanju ZSGŠ), je dobro organizirano strokovno združenje, z jasnimi pravili in posebej v zadnjih letih, organizacija z izjemnimi uspehi. Osnovni cilj ZSGŠ je (p)ostati vodilno in širše prepoznano strokovno združenje javno izobraževalnih kulturno umetniških inštitucij v Sloveniji. Samo s kvaliteto in z ohranjanjem, v prihodnosti širjenjem, obsega dejavnosti bomo zagotovili razvoj in varovanje delovnih mest zaposlenih.

ZSGŠ aktivno povezuje in se trudi za sodelovanje ravnateljev glasbenih šol in konservatorijev z namenom uveljavljanja dejavnosti glasbenega in plesnega izobraževanja, nudenje medsebojne strokovne podpore, izobraževanje in informiranje ravnateljev.

ZSGŠ vključuje ravnatelje slovenskih glasbenih šol, konservatorijev za glasbo in balet, zasebnih glasbenih šol, ki izvajajo javno veljavni program glasbene šole najmanj 6 let, zasebne šole, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih in  glasbene šole iz zamejstva.

ZSGŠ je bila ustanovljena zaradi skupnih interesov njenih članov, opredeljenih v Pravilih ZSGŠ in v skladu z zakonom.

ZSGŠ nadaljuje delo Skupnosti glasbenih šol Republike Slovenije in Zveze društev glasbenih pedagogov Slovenije.

Zveza slovenskih glasbenih šol, skupnost zavodov, skrajšano ime ZSGŠ je vpisana v sodni register, matična številka 1198637000.

Sedež ZSGŠ je na Mladinski ulici 12, 2000 Maribor. ZSGŠ se financira iz članarine, sredstev državnega proračuna (tekmovanje TEMSIG, BALTEK), donacij in drugih sredstev.

Temeljni akt društva so Pravila ZSGŠ, ki imajo naravo ustanovitvenega akta.

ZSGŠ vodi in predstavlja predsednik ZSGŠ, ki je izvoljen na tajnih volitvah, mandat predsednika ZSGŠ traja štiri leta.

V letu 2016 je slovensko glasbeno šolstvo praznovalo 200 let neprekinjena delovanja. Vrhunec slovesnosti je bil koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer so nastopili simfonični orkestri glasbenih šol, srednjih glasbenih šol in Akademije za glasbo, orkestrom je dirigiral Simon Krečič.

Ob tej priložnosti je predsednik Republike ZSGŠ odlikoval s SREBRNIM REDOM ZA ZASLUGE, slavnostna govornica na prireditvi je bila predsednica evropske zveze glasbenih šol (EMU,  European Music School Union) Helena Muffli.

© 2015 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.