Razpisni obrazec za podelitev nagrad in priznanj Frana Gerbiča za leto 2024

Komisija za podeljevanje nagrad in priznanj Frana Gerbiča na podlagi 
32. člena Pravil Zveze slovenskih glasbenih šol, 
2. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Frana Gerbiča in 
sklepa 18. seje Izvršnega odbora Zveze slovenskih glasbenih šol objavlja

J A V N I   R A Z P I S

za podelitev nagrad in priznanj Frana Gerbiča za leto 2024

1. Naziv razpisovalca: Komisija za podeljevanje nagrad in priznanj Frana Gerbiča
2. Predmet javnega razpisa: predlogi za prejemnike nagrad in priznanj Frana Gerbiča v letu 2024

PREDLOG ZA NAGRADO ALI PRIZNANJE
FRANA GERBIČA V LETU 2024

1. SPLOŠNO O NAGRADAH IN PRIZNANJIH

Nagrade in priznanja Frana Gerbiča podeljuje Zveza slovenskih glasbenih šol kandidatom za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja.
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja lahko podajo organizacije, skupine ali posamezniki. Nihče ne more predlagati samega sebe. Predlagani kandidat ali skupina mora podati pisno soglasje k predlogu.

Nagrada za življenjsko delo se podeli posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let ter je s svojim delom trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na področju glasbene vzgoje in izobraževanja, tako da so njegovi rezultati v šolski praksi oziroma pri razvoju in organizaciji prepoznani in potrjeni tudi v širši strokovni javnosti.

Priznanje za izjemne dosežke se podeli posamezniku ali skupini s področja vzgoje in izobraževanja, ki je z izjemnim dosežkom oziroma dosežki pomembno prispevala h kakovosti in k razvoju glasbene vzgoje in izobraževanja ter je prepoznana in potrjena tudi na lokalni, regijski in na državni ravni.
Na predlog komisije Zveza slovenskih glasbenih šol vsako leto na slavnostni prireditvi podeli dve nagradi za življenjsko delo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter praviloma tri priznanja za dolgoletno uspešno delo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja.

2. MERILA ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ:

– dolgoletno nadpovprečno uspešno delo na področju glasbenega izobraževanja;
– uvajanje in razvijanje novosti;
– popularizacija glasbene vzgoje v Sloveniji;
– organizacijsko delo, ki prispeva h kakovosti učnih procesov.

3. ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV JE 31. 1. 2024
4. OB NEPOPOLNI VLOGI PREDLOG NE BO UPOŠTEVAN.

IZPOLNITE OBRAZEC

PRIPADAJOČA DOKAZILA
POMEMBNO! Kako pripraviti datoteke?
Dokumente je potrebno za oddajo pripraviti v elektronski (PDF) obliki. Zaradi količine datotek predlagamo, da so datoteke za posamezen sklop (PRIPADAJOČA DOKAZILA) združene v arhivske mape (ZIP). Posamezna naložena datoteka ne sme presegati 5Mb. Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na tel.: 031 336 007 ali preko e-naslova: ravnateljica@gszagorje.si