Komisija za glasbena in baletna tekmovanja (TEMSIG)

 

Komisija TEMSIG je stalna strokovna komisija Zveze slovenskih glasbenih šol za glasbena in baletna tekmovanja. Temeljna naloga Komisije TEMSIG je priprava in izvedba tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev. Podrobnejše naloge in pristojnosti Komisije TEMSIG so opredeljene v 29. in 30. členu Pravil Zveze slovenskih glasbenih šol.

Komisija TEMSIG od 1. julija 2020 deluje v sestavi:

  • Iztok Babnik, predsednik, Glasbena šola Koper,
  • Miha Rogina, podpredsednik, Akademija za glasbo,
  • Daniel Ivša, Glasbena šola Brežice,
  • Helena Valerija Krieger, Konservatorij za glasbo in balet Maribor,
  • Helena Meško,Konservatorij za glasbo in balet Maribor,
  • Petra Mohorčič, Glasbena šola Kranj,
  • Polona Češarek, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana.

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.