Komisija za glasbena in plesna tekmovanja (TEMSIG)

 

Komisija TEMSIG je stalna strokovna komisija Zveze slovenskih glasbenih šol za glasbena in baletna tekmovanja. Temeljna naloga Komisije TEMSIG je priprava in izvedba tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev. Podrobnejše naloge in pristojnosti Komisije TEMSIG so opredeljene v 29. in 30. členu Pravil Zveze slovenskih glasbenih šol.

Komisija TEMSIG od 8. novembra 2018 deluje v spremenjeni sestavi:

Komisijo sestavlja 7 članov:

  • Polonca Češarek, predsednica, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana,
  • Hinko Haas, podpredsednik, Akademija za glasbo,
  • Helena Valerija Krieger, Konservatorij za glasbo in balet Maribor,
  • Helena Meško,Konservatorij za glasbo in balet Maribor,
  • Petra Mohorčič, Glasbena šola Kranj
  • Edvard Popit, Glasbena šola Postojna,
  • Martina Valant, Glasbena šola Jesenice.

© 2015 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.