Članice

Na tej strani so prikazane aktivne članice Zveze slovenskih glasbenih šol.

Članice ZSGŠ so lahko:
  • javne glasbene šole, ki izvajajo program osnovnega glasbenega izobraževanja,
  • zasebne glasbene šole, ki izvajajo javno veljavni program osnovnega glasbenega izobraževanja in so vpisane v razvid najmanj 6 let,
  • zamejske slovenske glasbene šole,
  • izvajalke srednješolskih, visokošolskih in univerzitetnih glasbenih programov.