Strokovno združenje slovenskih glasbenih šol

Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije

Tekmovanje mladih baletnih plesalcev Republike Slovenije

Nagrade za uspešno delo na področju glasbenega izobraževanja

Zadnje novice

Revija godalnih orkestrov

Glasbena šola Postojna in Zveza slovenskih glasbenih šol vabita v petek, 19. aprila, ter v

Zadnje galerije

Slavnostni koncert 53. tekmovanja TEMSIG

Slavnostni koncert prvonagrajencev 53. tekmovanja TEMSIG s podelitvijo priznanj in nagrad Dvorana Lucijana Marije Škerjanca, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, 28. marec 2024 Koncertni list: KLIK 53. tekmovanje TEMSIG:

Slavnostni koncert 52. tekmovanja TEMSIG

Slavnostni koncert prvonagrajencev 52. tekmovanja TEMSIG s podelitvijo priznanj in nagrad Dvorana Julija Betetta Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, 21. marec 2023 Avtor fotografij: Nino Verdnik (Uporaba fotografij dovoljena

O Zvezi slovenskih glasbenih šol

Zveza slovenskih glasbenih šol je združenje javnih in zasebnih glasbenih šol, konservatorijev in glasbenih šol iz zamejstva, ki se zavzemajo za izboljševanje učnih in delovnih pogojev, za uveljavljanje glasbenega izobraževanja, za medsebojno povezovanje in seveda za dvigovanje nivoja kulturnih prireditev po Sloveniji. Zveza slovenskih glasbenih šol je naslednica Skupnosti glasbenih šol Republike Slovenije, ki je bila ustanovljena 5. novembra 1966 in Zveze društev glasbenih pedagogov Slovenije. Uradno skrajšano ime zveze je ZSGŠ.

Zveza slovenskih glasbenih šol skupnost zavodov je dobro organizirano strokovno združenje, z jasnimi pravili in organizacija z izjemnimi uspehi. V združenje  so vključene vse javne glasbene šole RS, zasebne glasbene šole, ki so vpisane v razvid pri MIZŠ in izpolnjujejo kriterije za članstvo v ZSGŠ in oba konservatorija za glasbo in balet, od leta 2012 je članica zveze slovenska zamejska glasbena šola, Glasbena matica Furlanije Julijske krajine iz Trsta. Od leta 2019 je članica ZSGŠ tudi Akademija za glasbo v Ljubljani.

Decembra 1991 je Skupščina Skupnosti glasbenih šol Republike Slovenije na podlagi nove zakonodaje (Zakon o zavodih), sprejela Pravila Skupnosti glasbenih šol Republike Slovenije.

Na podlagi 52. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91 in nadaljnji) je Zveza slovenskih glasbenih šol, s sedežem na naslovu Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, ki jo zastopa predsednica Radmila Bikić Magdić, na zboru članic dne 06. 04. 2022 sprejela posodobljena PRAVILA ZVEZE SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL.