Izjava o dostopnosti

Zveza slovenskih glasbenih šol se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopu spletišč in mobilnih aplikacij in Direkcijo za nacionalno zakonodajo o prenosu Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.zsgs.si katerega last je Glasbena šola Slovenske Konjice.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

  • Prilagajanje velikosti pisave in barvnih kontrastov.
  • Odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu.
  • Navigacija s tipkovnico.
  • Predvidljivo delovanje spletišča.
  • Omogočena uporaba različnih ravni naslovov.
  • Omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Priprava izjave o dostopnosti

Metoda, ki smo jo pri oblikovanju te izjave uporabili je samoocena.

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti kar koli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani Glasbene šole Slovenske Konjice za osebe s posebnimi potrebami ali potrebujete informacije o vsebinah, ki so vam trenutno nedostopne, nas lahko o tem obvestite na naslov info@zsgs.si .  V zadevo obvezno pripišite »Spletna stran – dostopnost za ranljive skupine«.

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

gp.irsid@gov.si