O zvezi

site-logoZveza slovenskih glasbenih šol je združenje javnih in zasebnih glasbenih šol, konservatorijev in glasbenih šol iz zamejstva, ki se zavzemajo za izboljševanje učnih in delovnih pogojev, za uveljavljanje glasbenega izobraževanja, za medsebojno povezovanje in seveda za dvigovanje nivoja kulturnih prireditev po Sloveniji.


 

Temeljne naloge ZSGŠ so:
– povezovanje in zavzemanje za kakovostno rast in razvoj slovenskega glasbenega šolstva,
– usklajevanje aktivnosti, ki jih zaokrožajo vzgojno izobraževalni procesi,
– sprotno informiranje o vseh pomembnih vprašanjih in nalogah,
– dajanje pobud in predlogov za izpopolnjevanje šolskega sistema in spreminjanja zakonskih in drugih
predpisov, ki urejajo življenje in delo glasbenih šol,
– organiziranje in izvedba vsakoletnih regijskih in državnih tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in
plesalcev,
– organiziranje in soorganiziranje revij šolskih orkestrov, področnih revij in drugih nastopov solistov in
komornih skupin ter drugih dejavnosti, s katerimi se v javnosti izkazujejo najboljši rezultati
pedagoškega dela slovenskega glasbenega šolstva,
– zavzemanje za razvijanje glasbene kulture v slovenskem prostoru,
– razvijanje glasbene kulture in povezovanje z glasbenimi šolami in društvi v zamejstvu ter širšem
mednarodnem prostoru,
– pospeševanje strokovnega napredka šol na pedagoških, materialnih in drugih področjih,
– izmenjava izkušenj na področju pedagoškega vodenja,
– sodelovanje in povezovanje z glasbenimi društvi, zvezami in glasbenimi inštitucijami ter sodelovanje z drugimi skupnostmi šol,
– obveščanje javnosti o delu in uspehih ZSGŠ,
– opravljanje drugih nalog, za katere se dogovorijo članice ZSGŠ.

© 2015 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.