TEMSIG – Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije

Vabljeni k ogledu E-PUBLIKACIJE OB 50-LETNICI TEKMOVANJA TEMISG!


V nadaljevanju je arhiv tekmovanj TEMSIG. Tekmovanja si sledijo v kronološkem zaporedju tako,  da je najnovejše na prvem mestu. Trenutno aktualno tekmovanje ima oznako AKTUALNO. 

O tekmovanju

Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije poteka od leta 1972 vsako leto, zadnja leta v organizaciji Zveze slovenskih glasbenih šol in Komisije TEMSIG. Državno glasbeno tekmovanje med drugim skrbi za povezovanje in kakovostno rast in razvoj slovenske glasbene kulture, za prepoznavnost in odličnost slovenskega glasbenega šolstva v mednarodnem okolju. Mnogi danes mednarodno uveljavljeni ambasadorji slovenske glasbene kulture so ravno na tekmovanju TEMSIG dobili prve potrditve in možnosti za afirmacijo v mednarodnem prostoru. Tekmovanje v posamezni disciplini poteka na vsaka tri leta, razporejeno je v starostne kategorije do 25. leta starosti. Tekmovanje TEMSIG je zaradi visokega nivoja in mednarodne primerljivosti od leta 1992 član organizacije EMCY (European Music Competition for Youth).  

Pomembno vez z mednarodnimi glasbenimi inštitucijami predstavljajo žiranti, ki prihajajo iz najbolj prestižnih glasbenih univerz in ustanov iz cele Evrope. Ti na tekmovanju mlade slovenske talente spoznajo, jih povabijo na koncerte, univerze, festivale, v gledališča. Nagrajenci tekmovanja TEMSIG so praviloma na kasnejši poklicni poti nosilci glasbenega  življenja v Sloveniji kot dirigenti oziroma člani profesionalnih simfoničnih in opernih orkestrov, v policijskem in vojaškem pihalnem orkestru ter v big bandu RTV Slovenija ali odlični pedagogi. Mnogi so uspešni v tujini.

Veliko dodano vrednost tekmovanju predstavlja vrsta slovenskih glasbenih novitet, ki jih prav za tekmovanje napišejo praviloma mladi slovenski skladatelji. Spodbujanje slovenske glasbene ustvarjalnosti, visoko raven zahtev in izjemni nastopi mladih glasbenikov so tisti, ki Zvezi slovenskih glasbenih šol in Komisiji TEMSIG, kljub  velikim organizacijskim in finančnim zahtevam, dajejo navdih in voljo, da ta zahtevni projekt vsako leto izpeljejo na visoki ravni v sodelovanju z glasbenimi šolami po Sloveniji.

Komisijo TEMSIG imenuje Zveza slovenskih glasbenih šol. Sestavljajo jo ravnatelji glasbenih šol in predstavnik Akademije za glasbo. Člani komisije svoje delo opravljajo brezplačno.

Sedanja sestava Komisije TEMSIG:

 • Iztok Babnik, predsednik, Glasbena šola Koper,
 • Miha Rogina, podpredsednik, Akademija za glasbo UL,
 • Radmila Bikić Magdić, Glasbena šola Slovenska Bistrica,
 • Daniel Ivša, Glasbena šola Brežice,
 • Helena Valerija Krieger, Konservatorij za glasbo in balet Maribor,
 • Vesna Cestnik Tehovnik, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana,
 • Simon Mlakar, Glasbena šola Celje.

Kontakt – elektronska pošta: info@temsig.si

Komisija za glasbena in baletna tekmovanja

 • Iztok Babnik, predsednik, Glasbena šola Koper,
 • Miha Rogina, podpredsednik, Akademija za glasbo UL,
 • Daniel Ivša, Glasbena šola Brežice,
 • Helena Valerija Krieger, Konservatorij za glasbo in balet Maribor,
 • Radmila Bikić Magdić, Glasbena šola Slovenska Bistrica,
 • Vesna Cestnik Tehovnik, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana,
 • Simon Mlakar, Glasbena šola Celje.
Komisija TEMSIG je stalna strokovna komisija Zveze slovenskih glasbenih šol za glasbena in baletna tekmovanja. Temeljna naloga Komisije TEMSIG je priprava in izvedba tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev. Podrobnejše naloge in pristojnosti Komisije TEMSIG so opredeljene v Pravilih Zveze slovenskih glasbenih šol.

Pravila tekmovanj

Pravila tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev so bila posodobljena 14. 5. 2024.


Pravila v PDF