Dejavnosti zveze

Zveza organizira vsakoletna regijska tekmovanja in sodeluje v pripravi in izvedbi državnih tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev.

Zveza sodeluje pri organiziranju revij šolskih harmonikarskih, godalnih in simfoničnih orkestrov ter drugih dejavnosti, s katerimi se v javnosti izkazujejo najboljši rezultati pedagoškega dela slovenskega glasbenega šolstva. Sodeluje tudi z drugimi združenji, z glasbenimi društvi in glasbenimi institucijam.

Seznam aktualnih in preteklih dejavnosti

⚠ Dejavnosti z oznako AKTUALNO so trenutno aktivne. 

Izobraževanje

Dodatna izobraževanja potekajo po šolah, ki organizirajo le-ta za zaposlene in otroke oziroma dijake. Namenjena so napredku, razvoju in sodelovanju med slovenskimi in tujimi priznanimi glasbenicami in glasbeniki.

Študijske skupine

Študijske skupine delujejo v okviru Zavoda za šolstvo in se redno srečujejo vsako leto nekajkrat. Za večini instrumentov so študijske skupine izjemno aktivne in sodelujejo z različnimi institucijami in se trudijo k izboljšavi in in napredku glasbenega izobraževanja.