Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj Frana Gerbiča za leto 2024

Termin razpisa: 31. januar 2024

Komisija za podeljevanje nagrad in priznanj Frana Gerbiča na podlagi 32. člena Pravil Zveze slovenskih glasbenih šol, 2. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Frana Gerbiča in sklepa 18. seje Izvršnega odbora Zveze slovenskih glasbenih šol objavlja javni razpis za podelitev nagrad in priznanj Frana Gerbiča za leto 2024.

1. Naziv razpisovalca: Komisija za podeljevanje nagrad in priznanj Frana Gerbiča
2. Predmet javnega razpisa: predlogi za prejemnike nagrad in priznanj Frana Gerbiča v letu 2024
3. Splošno o nagradah in priznanjih

Nagrade in priznanja Frana Gerbiča podeljuje Zveza slovenskih glasbenih šol kandidatom za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem inorganizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene ali plesne vzgoje ter izobraževanja. Predlog za podelitev nagrade ali priznanja lahko podajo organizacije, skupine ali posamezniki. Nihče ne more predlagati samega sebe. Predlagani kandidat ali skupina mora podati pisno soglasje k predlogu.

Nagrada za življenjsko delo se podeli posamezniku, ki je na področju glasbene ali plesne vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let ter je s svojim delom trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na področju glasbene ali plesne vzgoje in izobraževanja, tako da so njegovi rezultati v šolski praksi oziroma pri razvoju in organizaciji prepoznani in potrjeni tudi v širši strokovni javnosti.

Priznanje za izjemne dosežke se podeli posamezniku ali skupini s področja vzgoje in izobraževanja, ki je z izjemnim dosežkom oziroma dosežki pomembno prispevala h kakovosti in k razvoju glasbene ali plesne vzgoje in izobraževanja ter jeprepoznana in potrjena tudi na lokalni, regijski in na državni ravni.

Na predlog komisije Zveza slovenskih glasbenih šol vsako leto na slavnostni prireditvi podeli največ dve nagradi za življenjsko delo na področju glasbene ali plesne vzgoje in izobraževanja ter praviloma tri priznanja za dolgoletno uspešno delo na področju glasbene ali plesne vzgoje in izobraževanja.

4. Merila za dodelitev nagrad in priznanj:
  • dolgoletno nadpovprečno uspešno delo na področju glasbenega ali plesnega izobraževanja;
  • uvajanje in razvijanje novosti;
  • popularizacija glasbene vzgoje v Sloveniji;
  • organizacijsko delo, ki prispeva h kakovosti učnih procesov.
5. Predlog za nagrado ali priznanje mora vsebovati:
  • podatke o predlaganem kandidatu ali predlagani skupini;
  • podatke o predlagatelju;
  • življenjepis kandidata oz. podatki o dozdajšnjem delu;
  • pisna utemeljitev predloga z vsemi pripadajočimi dokazili;
  • pisno soglasje kandidata oz. skupine h kandidaturi.

Ob nepopolni vlogi predlog ne bo upoštevan kot veljaven.

6. Pošiljanje predlogov
Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji oddajo preko razpisnega obrazca, ki se nahaja na povazavi:
https://www.zsgs.si/razpisni-obrazec-gerbic/ najpozneje do srede, 31. januarja 2024.

Zgodovina dobitnikov nagrad in priznanj Frana Gerbiča

Dobitniki priznanj in nagrad Frana Gerbiča v preteklih letih so navedeni na skupni strani dobitnikov.


Oglej si dobitnike

O nagradah in priznanjih

ZSGŠ podeljuje nagrade in priznanja Frana Gerbiča, enega najpomembnejših skladateljskih osebnosti v drugi polovici devetnajstega stoletja in v začetku dvajsetega stoletja. Največ dve nagradi in praviloma tri priznanja se podeljujejo za večletno nadpovprečno uspešno delo na področju glasbenega izobraževanja. Podeljevanje nagrad je vsako leto v mesecu aprilu v Cerknici, kjer se je rodil.

Pravilnik o podelitvi nagrad

Pravilnik o podelitvi nagrad Frana Gerbiča je bil sprejet na seji Izvršnega odbora Zveze slovenskih glasbeni šol 1. 12. 2023.


Pravilnik v PDF