Glasbena šola Lendava – Zeneiskola Lendva

Glavna ulica 70, 9220 Lendava/Lendva
Ravnateljica: Eva Bažika Orban