200 let javnega glasbenega šolstva

Evropa se je osvobodila spon srednjega veka in proti koncu 18. stoletja se je družbeni ustroj spremenil. Dela Bacha, Vivaldija, Mozarta, Haydna in mnogih drugih glasbenikov so zahtevala več in bolj strokovno izobraženih izvajalcev. Razna glasbena in kulturna društva so bila zainteresirana za strokovno glasbeno šolo in novembra 1815 je dvorna pisarna na Dunaju dovolila odprtje Javne glasbene šole pri normalki v Ljubljani. Javna glasbena šola je s poukom, ki ga je vodil Franc Sokoll, pričela 07.11.1816. Javna glasbena šola se je s svojimi vzponi in padci, v težkih razmerah, obržala 59 let. V tem času sta glasbeno šolo ustanovile tako Filharmonična družba kot Glasbena matica in Glasbena matica je svoj višek dosegla z ustanovitvijo konservatorija leta 1919. Po drugi svetovni vojni je sledil razcvet javnega (državnega) glasbenega šolstva in danes je v Sloveniji 54 javnih glasbenih šol in 13 zasebnih glasbenih šol.

Alojz Lopič
Kic Notranjske

Komentarji so zaprti.