50. TEMSIG: Podpisi na prijavah

Za prijavo na 50. TEMSIG vejajo lastnoročni podpisi, elektronsko certificirani podpisi, kot tudi skenirani lastnoročni podpisi.

V kolikor tekmovalec oz. tekmovalna komorna skupina ne more zagotoviti podpisa svojega profesorja, zadostujeta na prijavnici podpis in žig vodstva glasbene inštitucije, na kateri se izobražuje.

V kolikor tekmovalec oz. tekmovalna komorna skupina ne more zagotoviti podpisa in pečata vodstva glasbeno-izobraževalne inštitucije, na kateri se izobražuje, zadostuje potrdilo o šolanju na tej inštituciji v šolskem oz. študijskem letu 2020/2021.

Komentarji so zaprti.