Dopolnjene propozicije za violo, violončelo in kontrabas

Obvezne skladbe za vse tri I. kategorije v disciplinah viola in violončelo ter I. c kategorija v disciplini kontrabas so dosegljive na Društvu slovenskih skladateljev.
Skladatelji in naslovi so objavljeni v dopolnjenih propozicijah.
Izobraževalne ustanove oz. pravne osebe pošljete naročilnico na elektronski naslov edicije@dss.si, fizične osebe pa pišete na info@temsig.si.
Komentarji so zaprti.