KOMORNE SKUPINE S PIHALI: I. KATEGORIJA TERMINSKO PREMEŠČENA

Ker pouka komorne igre na nižjih glasbenih šolah ni mogoče izvajati, se I. kategorijo discipline »komorne skupine s pihali« 50. tekmovanja TEMSIG terminsko premesti. Izvedena bo do konca junija 2021, v primeru, da se v tem šolskem letu omogoči izvajanje pouka komorne igre.

Komentarji so zaprti.