Solfeggio, I. kategorija

Igranje akordov in intervalov bo 1x razloženo in 1x sozvočno, seveda pa lahko kandidat zaprosi za ponovitev 1x razloženo.
Solmizacija je dovoljena pri izvedbi melodične vaje in etude za I. kategorijo, parlato pa je izvajan izključno s tonsko abecedo.

Komentarji so zaprti.