Uspešen start

Za popotnico na prvi šolski dan šolskega leta 2017/18 vsem učencem, staršem, učiteljem in javnosti nekaj poudarkov iz Weimarske listine, sprejete leta 1999 na generalni skupščini EMU. Kljub časovnemu odmiku je še zmeraj ali zmeraj bolj aktualna._MG_6633_fb

          §   Zmožnost čutiti glasbo in izraziti njeno rast vpliva na človekovo sposobnost spoznavanja sebe in sveta okoli.  Kultivira človekovo zmožnost da komunicira in uri posameznike v socialnem obnašanju.

          §  Ukvarjanje z glasbo trenira pomembne sekundarne sposobnosti, ki imajo učinke v profesionalnem življenju posameznika (koncentracija, vztrajnost, motivacija, kreativnost, komunikacijske in izrazne spretnosti, pomembna družbena vloga v obnašanju in delu v timu ).

          §  To, kar drži Evropo skupaj, je njen kulturni prostor, ki zagotavlja ljudem v Evropi občutek varnosti kot individuumu, kakor tudi občutek pripadnosti, ki se razširi zunaj meja držav.

           Glasbene šole uresničujejo zmožnost izkušnje glasbe kot nečesa, kar je živo in vitalno in zagotavlja vzpon nove generacije, ki bo zmožna držati glasbo živo v njenih množičnih formah.

 wyf.klavir.inettools.net.rotate.image

Srečno in uspešno vsem.

Helena Meško,

predsednica ZSGŠ

Komentarji so zaprti.