27. januarja že 7. srečanje Orffovih skupin glasbenih šol Slovenije.

V petek, 27. januarja 2023 ob 11. uri, bo v Športni dvorani Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru že 7. srečanje Orffovih skupin glasbenih šol Slovenije.

Sodelujejo orffove skupine glasbenih šol: Frana Gerbiča Cerknica, Domžale, Kamnik, Kočevje, Laško-Radeče, Ljubljana Moste-Polje, Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Marjana Kozine Novo mesto in Antona Martina Slomška Maribor.

Na voljo je plakat.

Komentarji so zaprti.